Neurologie

De afdeling neurologie in het Radboudumc houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. Onze hersenen zitten zeer complex in elkaar. Ze sturen vele processen aan in ons lichaam. Onze bewegingen en lichamelijke vermogens, de manier waarop we ons gedragen, de waarnemingen die we doen, het vermogen om te spreken, ons bewustzijn en geest: ze zijn allemaal afhankelijk van wat zich afspeelt in hersenen, ruggenmerg, spieren en zenuwen. Problemen in die gebieden kunnen verstrekkende gevolgen hebben en uw leven, of dat van iemand in uw omgeving, sterk beïnvloeden.

Patiënten kunnen rekenen op de academische kennis en ervaring van de afdeling Neurologie. Persoonlijke aandacht is daarbij belangrijk: uw stem - en die van uw naasten- speelt daarom steeds een belangrijke rol.


Waar nodig werkt uw neuroloog nauw samen met andere afdelingen van het Radboudumc. 

Read more Read less
View all
Kom in actie voor onderzoek naar de Ziekte van Parkinson Er komen de komende jaren helaas heel veel mensen bij die gehoord hebben dat ze de ziekte van Parkinson hebben. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de ziekte van Parkinson de snelst groeiende hersenaandoening ter wereld is. Er is dus sprake van een ware Parkinson pandemie. Bovendien is de ziekte van Parkinson een uitermate vervelende ziekte, niet alleen voor de aangedane mensen zelf, maar ook voor de partner, voor andere familieleden en voor vrienden of naasten. Uit onderzoek blijkt dat Parkinson behoort tot de meest invaliderende neurologische ziekten die een mens kan overkomen.Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met ParkinsonDe missie van het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen staat bij ons op meerdere plekken op de muur geschilderd: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met Parkinson. Aan het realiseren van deze doelstelling werken wij elke dag weer, met een prachtig multidisciplinair team. Want er is nog heel veel werk nodig, op veel verschillende gebieden.Het voorkomen van ParkinsonEen belangrijke reden waarom de ziekte van Parkinson zo snel groeit is gelegen in onze leefomgeving. Er zijn krachtige aanwijzingen dat de ziekte van Parkinson op zijn minst voor een deel wordt veroorzaakt door blootstelling aan giftige stoffen die aanwezig zijn in het milieu. Er zijn met name veel zorgen over blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen, maar er lijkt ook een duidelijke relatie te bestaan met luchtvervuiling, zware metalen en oplosmiddelen zoals trichloorethyleen. Vanuit ons Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen doen we veel onderzoek naar de relatie tussen Parkinson en toxische stoffen, als basis voor uiteindelijke preventie, bijvoorbeeld door het realiseren van een gezondere leefomgeving. Maar we kijken ook naar nieuwe methoden om de ontwikkeling van Parkinson uit te stellen, en misschien uiteindelijk wel te voorkomen. Daarbij onderzoeken we onder andere wat de beschermende invloed kan zijn van bijvoorbeeld sporten of een gezond dieet.Afremmen of stoppen van de progressieParkinson is een progressieve ziekte, wat betekent dat de symptomen erger worden in de loop van de tijd, en dat er steeds nieuwe symptomen bijkomen. Het is momenteel nog niet mogelijk om deze achteruitgang in de tijd af te remmen. Gelukkig nemen de inzichten in de ziekteprocessen in de hersenen van mensen met Parkinson heel snel toe; dit vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën die uiteindelijk de achteruitgang van Parkinson zouden moeten afremmen, en wie weet uiteindelijk zal stoppen. Ook vanuit ons Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen doen we heel actief mee aan baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar dit soort nieuwe behandelmethoden.GenezingDe ultieme droom van alle mensen met Parkinson is en blijft de hoop op een volledige genezing. De realiteit is helaas dat die droom niet op heel korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden. Maar dat laat onverlet dat we veel meer onderzoek moeten doen naar de ziekteprocessen in de hersenen, en naar de mogelijke oorzaken voor de ziekte van Parkinson. Binnen ons Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen lopen diverse grote wetenschappelijke onderzoeken die moeten bijdragen aan nieuwe fundamentele inzichten, om uiteindelijk die droom van een genezing een stapje dichterbij te brengen.Betere zorgNaast al deze fundamentele wetenschappelijke onderzoeken zijn wij binnen het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen heel actief bezig met de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten, die moeten leiden tot een betere kwaliteit van leven voor mensen met Parkinson en hun families. Een mooi voorbeeld daarvan is het door ons ontwikkelde landelijke ParkinsonNet, een multidisciplinair zorgnetwerk dat inmiddels in heel Nederland beschikbaar is. Maar we zijn nog lang niet klaar! Momenteel werken we aan verdere innovaties, die de zorg nog meer persoonsgericht moeten maken, en die mensen met Parkinson in staat moeten stellen om zo gezond mogelijk thuis te kunnen functioneren.Co-creatieBij al deze wetenschappelijke onderzoeken en innovaties is het voor ons vanzelfsprekend om dit nooit te ontwikkelen vóór, maar altijd samen met mensen met Parkinson. In een mooi proces van co-creatie werken we intensief samen met patiëntonderzoekers, die ons voortdurend motiveren, inspireren en van nuttige feedback voorzien. Want alleen samen kunnen we de ziekte van Parkinson effectief bestrijden! Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld Voor al deze projecten is natuurlijk geld nodig, om meer jonge onderzoekers aan te kunnen stellen en nieuwe projecten te kunnen financieren. Uw bijdrage, groot of klein, wordt daarbij buitengewoon op prijs gesteld! Wilt u in actie komen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson in het Radboudumc? Kom in actie voor onderzoek naar de Ziekte van Parkinson
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

View all
€15

Gerard

02-12-2023 | 21:32 To: Marathon van New York tegen de Ziekte van Parkinson