Stop het gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het aantal mensen die de diagnose “Ziekte van Parkinson” krijgt, is in de afgelopen jaren verdubbeld en zal de komende jaren verder fors stijgen. Prof. dr. Bas Bloem benadrukt dat wereldwijd zelfs een ware Parkinsonpandemie aan de gang is. Het woord pandemie kennen we van corona natuurlijk en dat slaat op ziekten die wereldwijd snel om zich heen grijpen. Ook de ziekte van Parkinson groeit snel, het is zelfs de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Daarbij is de ziekte van Parkinson een uitermate vervelende ziekte, niet alleen voor mensen die de diagnose krijgen, maar ook voor de partner, voor andere familieleden en voor vrienden of naasten. Volgens Prof. Bloem is Parkinson een van de akeligste dingen die een mens kan overkomen.

Waar Prof. Bloem zich heel erg druk om maakt, is dat we die snelle groei op zijn minst voor een deel aan onszelf te danken hebben. Zo is er toenemend bewijs dat bestrijdingsmiddelen in de landbouw een oorzaak zijn van Parkinson. Deze bestrijdingsmiddelen tasten precies het hersengebied aan dat verantwoordelijk is voor Parkinson. Een groot aantal onderzoeken wetenschappelijke onderzoeken laten een duidelijk verband zien tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en het vaker voorkomen van Parkinson. Dit geldt niet alleen voor boeren die hiermee werken, maar ook voor omwonenden van landbouwpercelen. Een landkaart van Frankrijk met het aantal Parkinsonpatiënten per regio past naadloos over het landkaartje met daarop het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het optreden van de ziekte van Parkinson onder wijnboeren is in Frankrijk inmiddels formeel erkend als een beroepsziekte. Maar de gevaren gaan veel verder, want uiteindelijk zijn worden alle burgers blootgesteld aan de giftige bestrijdingsmiddelen via de voedingsketen.”

Een aantal van de meest verdachte bestrijdingsmiddelen is gelukkig inmiddels in Europa verboden. Maar van veel van de thans nog steeds gebruikt bestrijdingsmiddelen weten we momenteel volstrekt niet of ze veilig zijn, omdat het Europese toelatingsbeleid niet klopt. Er wordt namelijk in het kader van het toelatingsbeleid helemaal niet gekeken naar het specifieke risico op de ziekte van Parkinson. Muizen worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen, waarbij doorgaans uitsluitend wordt gekeken naar het optreden van symptomen die kunnen passen bij bijvoorbeeld Parkinson. Een groot probleem is dat zo'n muis pas klinische symptomen begint te vertonen als meer dan 70% van het bij Parkinson betrokken hersengebied kapot is. Dat betekent dat een muis er nog uiterlijk heel gezond kan uitzien, terwijl desondanks wel 60% van de cellen beschadigd kunnen zijn, en zo'n bestrijdingsmiddel dus helemaal niet veilig is. Bovendien worden boeren en burgers blootgesteld aan cocktails van verschillende bestrijdingsmiddelen, maar of een combinatie van verschillende middelen extra giftig is wordt in Europees verband ook niet onderzocht. Bas Bloem vindt dat een verkeerde gang van zaken: “Je moet de bewijslast omdraaien. Je moet zeggen: 'Ik wil verdraaid zeker weten dat een bestrijdingsmiddel echt niet bijdraagt aan Parkinson, voordat ik Nederlandse burgers daar aan blootstel'.” De oproep van bloemen wordt inmiddels ondersteund door gezaghebbende instanties als het RIVM en het Ctgb, die eveneens hebben opgeroepen tot een aanpassing van het Europese toelatingsbeleid.

Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig om overheidsinstanties en de Europese Unie te overtuigen van het risico dat gepaard gaat met het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zowel voor de gebruikers als hun omgeving. Voor het opzetten en uitvoeren van deze onderzoeken is meer geld nodig. Uw bijdrage hieraan maakt echt mede het verschil. Doneer dan hier.

View all
€25 22-02-2022 | 16:49 Stop bestrijdingsmiddelen is belangrijk voor Parkinson maar ook voor nog veel meer. Daarom steun ik deze brede doelstelling.